[ SlackList ] [ WkikiSlack ]iptables a kolejnośc reguł??

From: demeus <demeus@go2.pl>
Date: Wed Mar 26 2003 - 15:31:08 CET
[slacklist] iptables a kolejnośc reguł??

Która reguła w iptables wygrywa pierwsza czy = ostatnia??
jesli mam takie wpisy:

iptables -A FORWARD -s 192.168.1.10 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j = ACCEPT

to która reguła jest ważniejsz może mi ktoś = to sensownie wyjasnić??

z góry dzieki
pozdroofka demeus

Received on Sat Feb 21 03:36:27 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014