[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Problem z ipchains !!!

From: Home1 <home1@wp.pl>
Date: Fri Apr 04 2003 - 14:48:25 CEST
[slacklist] Problem z ipchains !!!

Jak poprawnie wycina sie w IPCAINS-ach konkretne = usługi (porty) dla konkretnego użutkownika bo po wpisaniu :
ipchains -I input -p tcp -s 192.168.0.5/24 1024:65535 = -d 0/0 25-j REJECT
ipchains -I output -p tcp -s 192.168.0.5/24 = 1024:65535 -d 0/0 25 -j REJECT
dla adresu 192.168.0.5...zamiast wyci±ć port 25 = tylko danemu uzytkownikowi wycieło się wszystkim ???


Received on Sat Feb 21 03:36:25 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014