[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Problem z ipchains !!!

From: Kontra <jacotyco@poczta.onet.pl>
Date: Fri Apr 04 2003 - 19:07:21 CEST
[slacklist] Re: Problem z ipchains !!!

Hello Home1,

Friday, April 4, 2003, 2:48:25 PM, you wrote:


H> Jak poprawnie wycina sie w IPCAINS-ach konkretne = usługi (porty) dla konkretnego użutkownika bo po wpisaniu :
H> ipchains -I input -p tcp -s 192.168.0.5/24 = 1024:65535 -d 0/0 25-j REJECT
H> ipchains -I output -p tcp -s 192.168.0.5/24 = 1024:65535 -d 0/0 25 -j REJECT
H> dla adresu 192.168.0.5...zamiast wyci±ć = port 25 tylko danemu uzytkownikowi wycieło się wszystkim ???


/32 lub bez maski--
Best regards,
 Kontra        &nbs= p;            = ;       mailto:jacotyco@poczta.onet.pl

Received on Sat Feb 21 03:36:25 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014