[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Problem z ipchains !!!

From: demeus <demeus@go2.pl>
Date: Sat Apr 05 2003 - 00:04:05 CEST
[slacklist] Re: [slacklist] Problem z ipchains !!!

>Jak poprawnie wycina sie w IPCAINS-ach konkretne = usługi (porty) dla konkretnego użutkownika bo po wpisaniu :
>ipchains -I input -p tcp -s 192.168.0.5/24 = 1024:65535 -d 0/0 25-j REJECT
>ipchains -I output -p tcp -s 192.168.0.5/24 = 1024:65535 -d 0/0 25 -j REJECT
>dla adresu 192.168.0.5...zamiast wyci±ć port = 25 tylko danemu uzytkownikowi wycieło się wszystkim ???

jesli masz siec i uzytkownicy sa za maskarada (NAT-em) = to powinienes operowac na lancuchu FORWARD

pozdroofka demeus

Received on Sat Feb 21 03:36:24 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014