[ SlackList ] [ WkikiSlack ]ntfs

From: kynek <kynek321@poczta.onet.pl>
Date: Mon Apr 07 2003 - 00:54:08 CEST
[slacklist] ntfs

jak zrobić żeby slack widział mi dyski = ntfs

Received on Sat Feb 21 03:36:20 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014