[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Virtual Hosty w apache

From: Przemysław Śmiały <xtc1@poczta.onet.pl>
Date: Mon Apr 07 2003 - 13:03:42 CEST
[slacklist] Virtual Hosty w apache

Kto się bawił w Virtual Hosty w apaczu? coś mi = nie wychodzi, gdzie robię błąd?

założyłem dwie domeny na mój IP w apaczu =
NameVirtualHost MÓJ IP
<VirtualHost MÓJ IP>
    ServerAdmin ja@domena.pl
    DocumentRoot /home/strona
    ServerName domena.pl
    ServerAlias domena-druga.pl
</VirtualHost>
Efekt jest taki że zamiast strony zdefiniowanej w = apaczu jako główna (domena.pl) włazi strona z Virtual Hosta czyli =
domena-druga.pl, po wpisaniu www.domena-druga.pl = też włazi druga. Tak jakby podstawowa konfiguracja się = wykładała. O co tutaj chodzi?
Received on Sat Feb 21 03:36:20 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014