[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Postfix

From: Krzysiek Klimczyk <k-klimczyk@o2.pl>
Date: Mon Apr 07 2003 - 17:01:55 CEST
[slacklist] Re: Postfix


> Witam czym mzoe byc spowodowany taki blad
...
> a w logach serwerka
> Apr  7 15:14:58 serwer popa3d[3227]: = Authentication failed
> for root

 Popa3d nie pozwala na logowanie roota. Nalezy = stworzyc w postfixie
alias root: user_ktory_otrzyma_poczte_roota i z tego = konta odbierac
poczte przeznaczona dla roota.


--
Pozdrawiam,         = ;            =     
 Krzysiek

Received on Sat Feb 21 03:36:19 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014