[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: synchronizacja czasu

From: AS <as@modrzew.homelinux.com>
Date: Wed Apr 09 2003 - 10:54:15 CEST
[slacklist] Re: synchronizacja czasu

a jaka to róznica 1 i 2 robi to samo ;-)

Received on Sat Feb 21 03:36:16 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014