[ SlackList ] [ WkikiSlack ]maskowanie

From: set <set@8bit.pl>
Date: Fri Apr 11 2003 - 10:38:06 CEST
[slacklist] maskowanie

mam coś takiego
eth0          =   ip1
eth0:0        =
eth0:1        =
eth0:2        =
eth1    192.168.0.1

/usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s = 192.168.0.0/24 -j
MASQUERADE

i chciałbym aby cały ruch z adresu = wewntrznego192.168.0.200 wydostawał się
na zewnątrz przez eth0:2 (ip4)
i był widoczny jako ip4

jak to zrobić ??

Received on Sat Feb 21 03:36:12 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014