[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: reboot kompa pod nowym jajem

From: bogas <b80@wp.pl>
Date: Fri Apr 11 2003 - 19:14:00 CEST
[slacklist] Re: reboot kompa pod nowym jajem

Hello tnp,

Friday, April 11, 2003, 5:37:57 PM, you wrote:


t> Po kompilacji jajka 2.4.18 lub 2.4.20
t> po:
t> -make clean
t> -make menuconfig
t> -make dep
t> -make bzImage
t> -make modules
t> -make modules_install
t> -symlink so jaja skopiowanego do /boot
t> -symlink do System.map
t> -edycja lilo.conf
t> -lilo
t> no i kapucha...Pod nowym jajem system się = reboot-uje.
t> Pod starym jest ok. Ponadto 2.4.20 bzImage ma = ponad 2Mb.
t> Co zkiepściłem szanowna listo? = Przeczytałem dziesiątki artykli
t> dotyczącuch kompilki. Widoczne nie = znalazłem tego co trzeba.
t> Podzrawiam. Heniek D.cos ty do tego jaja nawrzucal ze ma 2 mb? to co sie da = wywal do
modulow,moze wtedy bedzie ok

--
Best regards,
 bogas         = ;            =        mailto:b80@wp.pl

Received on Sat Feb 21 03:36:10 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014