[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: reboot kompa pod nowym jajem-cd

From: mizoo <mizoo@seka.info>
Date: Sat Apr 12 2003 - 18:49:03 CEST
[slacklist] Re: reboot kompa pod nowym jajem-cd

Ta wiadomość wykorzystuje nie obsługiwany zestaw = znaków. Aby zobaczyć jej oryginalną zawartość, otwórz = załączoną wiadomość. Jeśli tekst nie zostanie prawidłowo = wyświetlony, zapisz załącznik na dysku, a następnie otwórz go = w edytorze obsługującym oryginalny zestaw znaków. = <<message.txt>>

Received on Sat Feb 21 03:36:09 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014