[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Srona kodowa

From: mariusz jankowski <mr.marino@wp.pl>
Date: Sun Apr 13 2003 - 08:10:07 CEST
[slacklist] Srona kodowa

jak zmienic strone kodowa w konsoli ??

----------------------------------------------------------------= ------
Pokaż, co czujesz naprawdę! Wyraź uczucia za = pomocą jednego z kilkuset
nowych emotikonów w najnowszej wersji = KONTAKTu.
Ściągnij program za darmo! < http://kontakt.wp.pl >


Received on Sat Feb 21 03:36:08 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014