[ SlackList ] [ WkikiSlack ]ipchains

From: Rafał Janus <pajak_22@poczta.fm>
Date: Thu Apr 17 2003 - 11:45:32 CEST
[slacklist] ipchains

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.4.3 = --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.4.1:201 -m limit --limit = 2/day

interesuje mnie tu jedna opcja limit, jak zrobic to = samo na ipchains? probowalem sam ale nic mi nie wychodzilo.
Prosze o pomoc

Received on Sat Feb 21 03:35:59 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014