[ SlackList ] [ WkikiSlack ]HELP IPtables ??

From: Home1 <home1@wp.pl>
Date: Thu Apr 17 2003 - 19:56:47 CEST
[slacklist] HELP IPtables ??

BARDZO !!! Potrzebuje gotowego skrypty firewall-a pod = :-)

z góry dzięki

Received on Sat Feb 21 03:35:59 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014