[ SlackList ] [ WkikiSlack ]PYTANIE ?????

From: Home1 <home1@wp.pl>
Date: Sun Apr 20 2003 - 12:35:25 CEST
[slacklist] PYTANIE ?????

Czy jest w Slackware coś takiego jak POLDEK w PLD... = ?
Chodzi o automatyczne wchodzenie na ftp-a i =

Received on Sat Feb 21 03:35:54 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014