[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Zuzycie pradu

From: Krzysztof Górski <kshys13@wp.pl>
Date: Tue Apr 22 2003 - 21:19:51 CEST
[slacklist] Zuzycie pradu

Witam,

ile na miesiac pozera pradu serwerek (bez monitora, = P133, AT, 200W
zasilacz, FDD, HDD)? kshys

Received on Sat Feb 21 03:35:52 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014