[ SlackList ] [ WkikiSlack ]SWAT ?

From: Home1 <home1@wp.pl>
Date: Wed Apr 23 2003 - 00:11:33 CEST
[slacklist] SWAT ?

W jaki sposób należy skonfigurować i uruchomić = SWAT - a???

Z góry dzięki za podpowiedzi :-)

Received on Sat Feb 21 03:35:52 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014