[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: E-ksiazki.........

From: Konrad Lapsz <harrier@disgust.wariaci.net>
Date: Wed Apr 23 2003 - 20:43:52 CEST
[slacklist] Re: E-ksiazki.........

Ta wiadomość wykorzystuje nie obsługiwany zestaw = znaków. Aby zobaczyć jej oryginalną zawartość, otwórz = załączoną wiadomość. Jeśli tekst nie zostanie prawidłowo = wyświetlony, zapisz załącznik na dysku, a następnie otwórz go = w edytorze obsługującym oryginalny zestaw znaków. = <<message.txt>>

Received on Sat Feb 21 03:35:50 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014