[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: przekierowanie

From: Luk <staf@o2.pl>
Date: Fri Apr 25 2003 - 20:16:43 CEST
[slacklist] Re: przekierowanie

----- Original Message -----
From: "Mimon" = <mimon@piasta.pl>
To: <slacklist@slackware.com.pl>
Sent: Friday, April 25, 2003 7:15 PM
Subject: [slacklist] Re: przekierowanie


>
> ----- Original Message -----
> From: "Luk" <staf@o2.pl>
> To: <slacklist@slackware.com.pl>
>
>
> czy maskarada dziala tez na tym adresie co  =
>
>
maskarada jest na routerze (bramce do sieci), maskuje = ona wszystkie kompy w
lan-ie...
>
>

Received on Sat Feb 21 03:35:46 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014