[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: przekierowanie

From: Luk <staf@o2.pl>
Date: Sat Apr 26 2003 - 06:38:52 CEST
[slacklist] Re: przekierowanie

----- Original Message -----
From: "Mimon" = <mimon@piasta.pl>
To: <slacklist@slackware.com.pl>
Sent: Friday, April 25, 2003 9:49 PM
Subject: [slacklist] Re: przekierowanie


>
> ----- Original Message -----
> From: "Luk" <staf@o2.pl>
> To: <slacklist@slackware.com.pl>
>
> Ale makuje ---> ip_wewn <--- tym adresem? = Jesli nie to nie wiem co jest.
>
nie maskuje adresem ip_wewn

Received on Sat Feb 21 03:35:45 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014