[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Myszka

From: Jacek Gładyś <sydalg@ekoplyta.pl>
Date: Tue Apr 29 2003 - 18:54:54 CEST
[slacklist] Re: Myszka

Z moich doświadczeń wynika że myszy A4TECH nawet = te z rolkkami pracują
poprawnie, pozostałe mikrosofty i inne nie =

Received on Sat Feb 21 03:35:27 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014