[ SlackList ] [ WkikiSlack ](no subject)

From: ArO -Serv <aroserv@tenbit.pl>
Date: Tue Apr 29 2003 - 23:17:18 CEST
[slacklist] (no subject)

Witaj SlackList!

  Mam pyutanie jak zrobic zeby uzytkownik = stworzony tylko do konta
  email nie mogl logowac sie na shella

--
Pozdrowienia,
 ArO         &= nbsp;           &n= bsp;    mailto:aroserv@tenbit.pl

Received on Sat Feb 21 03:35:27 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014