[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Pro¶ba

From: AS <as@modrzew.homelinux.com>
Date: Fri May 30 2003 - 14:17:41 CEST
[slacklist] Re: [slacklist] Pro¶ba

Aby wypisać się z listy, należy na adres:

listar@slackware.com.pl

wysłać list o tre¶ci:

unsubscribe slacklist

Pozdrawuiam
AS

Received on Sat Feb 21 03:35:26 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014