[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Re: Re: Re: włam ????

From: Master <geraldaga@go2.pl>
Date: Sat Apr 19 2003 - 10:32:56 CEST
[slacklist] Re: [slacklist] Re: Re: Re: włam ????

witam mam pytanie, czy wiesz gdzie jest pełny opis =
1.2..2 zaczołem przeglądać /usr/lib/iptables i =
maci powiązać z ip taki mam firewall:
iptables -A INPUT -i eth1 -s $lan -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.1.1 -j = ACCEPT


i dopisywałem
iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.1.1  -m = --mac 00:30:4F:1B:35:B5-j
ACCEPT
błedy
następnie tak jak juz pisano na grupie
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.2 -m mac = --mac
00:50:8D:A5:0E:44 -j ACCEPT ale wywala mi że nie = można -A z -P
potem zamiast PREROUTING wpisałem POSTROUTING i to = samo -A nie może być z -P
juz nie wiem co dalej...  jak możesz to = pomóż mi Raf.

Received on Sat Feb 21 03:35:24 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014