[ SlackList ] [ WkikiSlack ]neostrada

From: Rafał Bieleniewicz <bielen2k@wp.pl>
Date: Thu May 01 2003 - 19:25:17 CEST
[slacklist] neostrada

Jak skonfigurowac Slackware pod Neostrade? LAN mi =
ustawic wyjscia na zewnątrz.

--
Pozdrawiam,
Rafał Bieleniewicz
bielen2k@wp.pl

Received on Sat Feb 21 03:35:23 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014