[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Problemik IPchains - ciąg dalszy

From: Home1 <home1@wp.pl>
Date: Fri May 09 2003 - 20:10:03 CEST
[slacklist] Problemik IPchains - ciąg dalszy

Content-Type: text/plain;
        charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Za pomoc=B1 portfwd zrobi=B3em przekierowanie = port=F3w  z zewnatrz  na =
lokaln=B1 maszynke w sieci LAN na port 3389..teraz =
uniemozliwi=E6 innym niz okreslony adres ip =
powinienem dopisa=E6 do skryptu firewalla w =
ustawic bo prubowa=B3em ju=BF kilku sposob=F3w = ale niestety jak do t=B1d =
bez rezultatu.
Pozdr=F3wka=20
HOM-- Attached file included as plaintext by Listar = --
-- File: firewall.txt

# Skrypt konfiguracyjny Firewall'a
# eth 0 = Publick IP
# eth 1 = Local IP range
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

ipchains -F input
ipchains -F output
ipchains -F forward
ipchains -P input ACCEPT
ipchains -P output ACCEPT
ipchains -P forward DENY

# IP
ip=moje publiczne ip
ip1=adres ip admina /telnet/

# FLUSH
ipchains -A input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 1:65535 -j DENY -i eth0
ipchains -A output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 1:65535 -j DENY -i eth0

# PERMINT
ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 20 -j ACCEPT -i eth0 # FTP-DATA
ipchains -I output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 20 -j ACCEPT -i eth0 # FTP-DATA
ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 21 -j ACCEPT -i eth0 # FTP
ipchains -I output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 21 -j ACCEPT -i eth0 # FTP
ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 22 -j ACCEPT -i eth0 # SSH
ipchains -I output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 22 -j ACCEPT -i eth0 # SSH
ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 25 -j ACCEPT -i eth0 # SMTP - MAIL
ipchains -I output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 25 -j ACCEPT -i eth0 # SMTP - MAIL
ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 53 -j ACCEPT -i eth0 # NAMESERVER
ipchains -I output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 53 -j ACCEPT -i eth0 # NAMESERVER
ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 80 -j ACCEPT -i eth0 # HTTP
ipchains -I output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 80 -j ACCEPT -i eth0 # HTTP
ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 110 -j ACCEPT -i eth0 # POP3 - MAIL
ipchains -I output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 110 -j ACCEPT -i eth0 # POP3 - MAIL
ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 1024:6000 -j ACCEPT -i eth0 # FTP
ipchains -I output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 1024:6000 -j ACCEPT -i eth0 # FTP

# 3389 dozwolone
ipchains -A input -p tcp -s 195.117.30.196 1024:66565 = -d ${ip} 3389 -j ACCEPT
ipchains -A input -p tcp -s 0/0 -d ${ip} 3389 -j = DENY

# IRC
# ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 4000 -j ACCEPT -i eth0 # ICQ
# ipchains -I output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d = ${ip} 4000 -j ACCEPT -i eth0 # ICQ
# ipchains -I input -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d ${ip} = 6667 -j ACCEPT -i eth0 # IRC
# ipchains -I output -p tcp -s 0/0 1024:65535 -d = ${ip} 6667 -j ACCEPT -i eth0 # IRC
# Aby działał poprawnie FTP powinny być jeszcze = odblokowane następujšce porty:

# WEBMIN/TELNET
#ipchains -I input -p tcp -s ${ip1} -d ${ip} 23 -j = ACCEPT -i eth0 # TELNET
#ipchains -I output -p tcp -s ${ip1} -d ${ip} 23 -j = ACCEPT -i eth0 # TELNET
#ipchains -I input -p tcp -s ${ip1} -d ${ip} 10000 -j = ACCEPT -i eth0 # WEBMIN
#ipchains -I output -p tcp -s ${ip1} -d ${ip} 10000 = -j ACCEPT -i eth0 # WEBMIN

# BANY
# ipchains -I input -p tcp -s 192.168.0.0 1024:65535 = -d 0/0 6667 -j REJECT
# ipchains -I output -p tcp -s 192.168.0.0 1024:65535 = -d 0/0 6667 -j REJECT
# ipchains -I input -p tcp -s 192.168.0.0 1024:65535 = -d 0/0 25 -j REJECT
# ipchains -I output -p tcp -s 192.168.0.0 1024:65535 = -d 0/0 25 -j REJECT
# ipchains -I input -p tcp -s 192.168.0.0 1024:65535 = -d 0/0 110 -j REJECT
# ipchains -I output -p tcp -s 192.168.0.0 1024:65535 = -d 0/0 110 -j REJECT

# MASQ
ipchains -A forward -s 192.168.0.0/24 -j MASQ

# Pinga
echo 1 > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

# REDIRECT
# IPCHAINS -A input -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d = 0.0.0.0/0 80 -j REDIRECT 8080

Received on Sat Feb 21 03:35:04 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014