[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: przekierowanie portu

From: grzes <yo4ever@o2.pl>
Date: Sun May 11 2003 - 13:36:55 CEST
[slacklist] Re: przekierowanie portu

cze
a dziala Ci wyszukiwanie danych na habie ?


 
> /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp = -d twoje.zewn.ip --dport
> 1412 -j DNAT --to 192.168.1.2:1412
> /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p udp = -d twoje.zewn.ip --dport
> 1412 -j DNAT --to 192.168.1.2:1412
 

 
 

Received on Sat Feb 21 03:35:02 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014