[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Slackware current + drukowanie = jak?

From: Marcin Prączko <haclet@zak.wshe.lodz.pl>
Date: Mon May 12 2003 - 12:39:20 CEST
[slacklist] Slackware current + drukowanie = jak?

Witajcie...

Linuxem (slackwarem) zajmuję się od jakiegoś =
jeszcze nie potrzebowałem konfigurować drukarki. = Niestety teraz muszę.
PRzeczytałem dokument HOWTO-Printing i = HOWTO-Printing-Usage, i udało mi
się skonfigurować drukarkę - tylko że nie =
Drukuje zupełnie coś dla mnie niezrozumiałego - = wiem że jest to przyczyna
tego że wydruki nie przechodzą przez = filtr.

Moja prosba jest taka: proszę o wyjaśnienie jak = najszybciej i jak
najlepiej skonfigurować drukarkę - tak abym = mógł spokojnie z niej
korzystać (chodzi mi o przepuszczenie przez = odpowiedni filtr).

Pozdrawiam
-----------------------------
Marcin Prączko (Haclet) [HT]
Linux registered nr: 267909

----------------------------------------------------------------= -----------
Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go.

----------------------------------------------------------------= -----------

Received on Sat Feb 21 03:35:01 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014