Re: MySQL


Autor: Tomasz Dziedzic (guffyslac_at_wp.pl)
Data: pon 25 lis 2002 - 13:01:51 CET


Mam propozycje dla ciebie zainstaluj jeszc raz slacka i wykonaj wszystko po
koleji :
Zaopatrzmy się w niezbędne źródła mysql-3.22.32.tar.gz i umieść je w
katalogu : /usr/local/src/

# wget http:// ...

Następnie rozpakuj źródła oraz utwórz dowiązanie symboliczne :

# tar -zxf mysql-3.22.32.tar.gz
# ln -s mysql-3.22.32 mysql

Teraz wchodzimy do katalogu z naszym MySQL :

# cd /usr/local/src/mysql

I konfigurujemy źródła , czyli :

# ./configure --prefix=/usr/local/mysql

Pozostaje nam zkompilować źródła i zainstalować pakiet :

# make
# make install

Zinicjuj bazę danych :

# /usr/local/mysql/bin/mysql_install_db

Po wydaniu tego polecenia utworzy nam się katalog /usr/local/mysql/var ,
który będzie
posiadał dwie bazy : mysql oraz test .

Teraz zmieniamy użytkownika oraz prawa dostępu do katalogu
/usr/local/mysql/var , czyli :

# chown mysql /usr/local/mysql/var -R

Uruchom serwer i sprawdź czy działa :

# /usr/local/mysql/bin/safe_mysqld &
# /usr/local/mysql/bin/mysqladmin ping

Jeżeli po wydaniu tego polecenia wyświetli Ci się komunikat : " >mysqld is
alive " znaczy, że
MySQL działa poprawnie .

Pozostaje nam teraz ... zmienić hasło administratora Bazy Danych , czyli :

# /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root password nowe_hasło

Końcową czynnością jest dodanie skryptów startowych :

# cp /usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server /etr/rc.d/
# echo "/etc/rc.d/mysql.server start" >> /etc/rc.d/rc.local

Jak już wykonasz te czynności to :
/usr/local/mysql/bin/mysql -u root -p
jeżeli dalej nie będzie działać to :
# /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u mysql password "nowe_hasło"
tylko nie zapomnij o nowym hasle w "" !
i musi działać
/usr/local/mysql/bin/mysql -u mysql -p
----- Original Message -----
From: "Paweł Kuleszyński" <pkules_at_poczta.onet.pl>
To: <slacklist_at_slackware.com.pl>
Sent: Sunday, November 24, 2002 4:51 PM
Subject: [slacklist] Re: MySQL

> Tak tylko dlaczego, po kompilacji i usuniueciu po czym instalacji z paczki
> na powrot zmienia sie tak sobie atrybut wlasnosci katalogu ...
> (tylko tak z czystej ciekawosci).
>
> Pozdrawiam
> SkipperPL
>
> ----- Original Message -----
> From: "kesser" <kesser_at_wp.pl>
> To: <slacklist_at_slackware.com.pl>
> Sent: Friday, November 22, 2002 7:45 PM
> Subject: [slacklist] Re: MySQL
>
>
> > Problem tkwi w prawach dostępu do katalogu w którym powinien być ten
plik
> > przynajmniej u mnie tak było sprawdz czy user mysql ma prawo zapisu w
> > odpowiednim katalogu.
> > kesser
>
>
>
>To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.5 : pią 03 sty 2003 - 19:12:45 CET

Wyprawa Shackleton 2014