Re: KonCD kompilacja


Autor: Michał Przerwa-Tetmajer (break_at_poczta.okay.pl)
Data: czw 24 paź 2002 - 19:50:19 CEST


Użytkownik harston napisał:
> On Thu, Oct 24, 2002 at 03:52:19PM +0200, Micha? Przerwa-Tetmajer wrote:
>
>>Czy udalo sie komus skompilowac koncd-1.0rc2 albo inna
>>wersje pod Slackware?
>>
>>u mnie ./configure nie wykryl qt pomimo ze paczke mialem
>>zainstalowana ;/
>>Po zainstalowaniu Qt ze zrodel (niezla kobyla...)
>>pojawia mi sie blad podczas make...
>>
>
>
> a czy uzyles jakis opcji przy wywolaniu ./configure ?
> polecam ./configure --help a przy kompilacji dla slackware w
> szczegolnosci ./configure --prefix=/usr
> configurator moze sie sugerowac prefixem do odnalezienia odpowiednich
> plikow naglowkowych/bibliotek ... domyslny to /usr/local
>
W tym przypadku domysly jest /opt/kde
sprubowalem zmienic na /usr
podalem sciezke do qt-dir
nic nie pomaga ;/
oto config.log w zalaczniku
moze cos znajdziecie i zrozumiecie z tego co tam pisze... ;)

Michał

-- Attached file included as plaintext by Listar --
-- File: config.log

This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.

configure:617: checking host system type
configure:638: checking target system type
configure:656: checking build system type
configure:715: checking for a BSD compatible install
configure:772: checking for -p flag to install
configure:795: checking whether build environment is sane
configure:833: checking whether make sets ${MAKE}
configure:879: checking for working aclocal
configure:892: checking for working autoconf
configure:905: checking for working automake
configure:918: checking for working autoheader
configure:931: checking for working makeinfo
configure:1037: checking for a C-Compiler
configure:1043: checking for gcc
configure:1149: checking whether the C compiler (gcc ) works
configure:1165: gcc -o conftest conftest.c 1>&5
configure:1191: checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler
configure:1196: checking whether we are using GNU C
configure:1308: checking how to run the C preprocessor
configure:1370: checking for a C++-Compiler
configure:1376: checking for g++
configure:1492: checking whether the C++ compiler (g++ ) works
configure:1513: rm -rf SunWS_cache; g++ -o conftest conftest.C 1>&5
configure:1539: checking whether the C++ compiler (g++ ) is a cross-compiler
configure:1544: checking whether we are using GNU C++
configure:1628: checking whether g++ supports -fno-exceptions
configure:1662: checking whether g++ supports -fno-check-new
configure:1701: checking whether g++ supports -Wno-long-long
configure:1733: checking whether g++ supports -Wnon-virtual-dtor
configure:1765: checking whether g++ supports -fno-builtin
configure:1810: checking whether g++ supports -fexceptions
configure:1845: checking whether g++ supports -frtti
configure:1934: checking how to run the C++ preprocessor
configure:2017: checking whether g++ supports -frepo
configure:2212: checking for ld used by GCC
configure:2280: checking if the linker (/usr/i386-slackware-linux/bin/ld) is GNU ld
configure:2297: checking for /usr/i386-slackware-linux/bin/ld option to reload object files
configure:2309: checking for BSD-compatible nm
configure:2347: checking whether ln -s works
configure:2368: checking how to recognise dependant libraries
configure:2683: checking for ranlib
configure:2750: checking for strip
configure:2922: checking for Cygwin environment
configure:2955: checking for mingw32 environment
ltconfig:676:checking for gcc option to produce PIC
ltconfig:685:checking that gcc PIC flag -fPIC -DPIC works.
ltconfig:747: checking if gcc static flag -static works
ltconfig:793: checking if gcc supports -c -o file.o
ltconfig:794: gcc -c -O2 -o out/conftest2.o conftest.c 1>&5
ltconfig:847: checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions
ltconfig:848: gcc -c -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -c conftest.c conftest.c 1>&5
ltconfig:1326: checking if global_symbol_pipe works
ltconfig:1327: gcc -c -O2 conftest.c 1>&5
ltconfig:1330: eval "/usr/bin/nm -B conftest.o | sed -n -e 's/^.*[ ]\([ABCDGISTW]\)[ ][ ]*\(\)\([_A-Za-z][_A-Za-z0-9]*\)$/\1 \2\3 \3/p' > conftest.nm"
ltconfig:1404: gcc -o conftest -O2 -fno-builtin -fno-rtti -fno-exceptions conftest.c conftstm.o 1>&5
ltconfig:1788: checking for dlfcn.h
ltconfig:1827: checking whether a program can dlopen itself
ltconfig:1900: checking whether a statically linked program can dlopen itself
g++ -E conftest.cc
ltconfig:676:checking for g++ option to produce PIC
ltconfig:685:checking that g++ PIC flag -fPIC -DPIC works.
ltconfig:695: g++ -c -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -Wnon-virtual-dtor -fno-builtin -fPIC -DPIC -DPIC conftest.cc 1>&5
ltconfig:747: checking if g++ static flag -static works
ltconfig:756: g++ -o conftest -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -Wnon-virtual-dtor -fno-builtin -static conftest.cc 1>&5
ltconfig:793: checking if g++ supports -c -o file.o
ltconfig:794: g++ -c -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -Wnon-virtual-dtor -fno-builtin -o out/conftest2.o conftest.cc 1>&5
ltconfig:847: checking if g++ supports -fno-rtti -fno-exceptions
ltconfig:848: g++ -c -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -Wnon-virtual-dtor -fno-builtin -fno-rtti -fno-exceptions -c conftest.cc conftest.cc 1>&5
ltconfig:1326: checking if global_symbol_pipe works
ltconfig:1327: g++ -c -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -Wnon-virtual-dtor -fno-builtin conftest.cc 1>&5
ltconfig:1330: eval "/usr/bin/nm -B conftest.o | sed -n -e 's/^.*[ ]\([ABCDGISTW]\)[ ][ ]*\(\)\([_A-Za-z][_A-Za-z0-9]*\)$/\1 \2\3 \3/p' > conftest.nm"
ltconfig:1404: g++ -o conftest -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -Wnon-virtual-dtor -fno-builtin -fno-builtin -fno-rtti -fno-exceptions conftest.cc conftstm.o 1>&5
ltconfig:1788: checking for dlfcn.h
ltconfig:1827: checking whether a program can dlopen itself
ltconfig:1900: checking whether a statically linked program can dlopen itself
configure:3102: checking for object suffix
configure:3108: gcc -c -O2 conftest.c 1>&5
configure:3128: checking for executable suffix
configure:3138: gcc -o conftest -O2 conftest.c 1>&5
configure:3184: checking for msgfmt
configure:3218: checking for gmsgfmt
configure:3263: checking for xgettext
configure:3316: checking for main in -lcompat
configure:3331: gcc -o conftest -O2 conftest.c -lcompat 1>&5
/usr/i386-slackware-linux/bin/ld: cannot find -lcompat
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 3324 "configure"
#include "confdefs.h"

int main() {
main()
; return 0; }
configure:3353: checking for crypt in -lcrypt
configure:3372: gcc -o conftest -O2 conftest.c -lcrypt 1>&5
configure:3446: checking for the third argument of getsockname
configure:3475: g++ -c -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -Wnon-virtual-dtor -fno-builtin conftest.C 1>&5
configure:3546: checking for dnet_ntoa in -ldnet
configure:3565: gcc -o conftest -O2 conftest.c -ldnet 1>&5
/usr/i386-slackware-linux/bin/ld: cannot find -ldnet
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 3554 "configure"
#include "confdefs.h"
/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error. */
/* We use char because int might match the return type of a gcc2
    builtin and then its argument prototype would still apply. */
char dnet_ntoa();

int main() {
dnet_ntoa()
; return 0; }
configure:3587: checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub
configure:3606: gcc -o conftest -O2 conftest.c -ldnet_stub 1>&5
/usr/i386-slackware-linux/bin/ld: cannot find -ldnet_stub
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 3595 "configure"
#include "confdefs.h"
/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error. */
/* We use char because int might match the return type of a gcc2
    builtin and then its argument prototype would still apply. */
char dnet_ntoa();

int main() {
dnet_ntoa()
; return 0; }
configure:3628: checking for inet_ntoa
configure:3656: gcc -o conftest -O2 conftest.c 1>&5
configure:3718: checking for connect
configure:3746: gcc -o conftest -O2 conftest.c 1>&5
configure:3809: checking for remove
configure:3837: gcc -o conftest -O2 conftest.c 1>&5
configure:3901: checking for shmat
configure:3929: gcc -o conftest -O2 conftest.c 1>&5
configure:3991: checking for res_init
configure:4019: gcc -o conftest -O2 conftest.c 1>&5
/tmp/ccdbTvvV.o: In function `main':
/tmp/ccdbTvvV.o(.text+0x7): undefined reference to `res_init'
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 3996 "configure"
#include "confdefs.h"
/* System header to define __stub macros and hopefully few prototypes,
    which can conflict with char res_init(); below. */
#include <assert.h>
/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error. */
/* We use char because int might match the return type of a gcc2
    builtin and then its argument prototype would still apply. */
char res_init();

int main() {

/* The GNU C library defines this for functions which it implements
    to always fail with ENOSYS. Some functions are actually named
    something starting with __ and the normal name is an alias. */
#if defined (__stub_res_init) || defined (__stub___res_init)
choke me
#else
res_init();
#endif

; return 0; }
configure:4037: checking for res_init in -lresolv
configure:4056: gcc -o conftest -O2 conftest.c -lresolv 1>&5
/tmp/ccyN0unk.o: In function `main':
/tmp/ccyN0unk.o(.text+0x7): undefined reference to `res_init'
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 4045 "configure"
#include "confdefs.h"
/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error. */
/* We use char because int might match the return type of a gcc2
    builtin and then its argument prototype would still apply. */
char res_init();

int main() {
res_init()
; return 0; }
configure:4083: checking for killpg in -lucb
configure:4102: gcc -o conftest -O2 conftest.c -lucb 1>&5
/usr/i386-slackware-linux/bin/ld: cannot find -lucb
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 4091 "configure"
#include "confdefs.h"
/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error. */
/* We use char because int might match the return type of a gcc2
    builtin and then its argument prototype would still apply. */
char killpg();

int main() {
killpg()
; return 0; }
configure:4171: checking size of int
configure:4190: gcc -o conftest -O2 conftest.c 1>&5
configure:4209: checking size of long
configure:4228: gcc -o conftest -O2 conftest.c 1>&5
configure:4247: checking size of char *
configure:4266: gcc -o conftest -O2 conftest.c 1>&5
configure:4287: checking for dlopen in -ldl
configure:4331: checking for shl_unload in -ldld
configure:4350: gcc -o conftest -O2 conftest.c -ldld 1>&5
/usr/i386-slackware-linux/bin/ld: cannot find -ldld
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 4339 "configure"
#include "confdefs.h"
/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error. */
/* We use char because int might match the return type of a gcc2
    builtin and then its argument prototype would still apply. */
char shl_unload();

int main() {
shl_unload()
; return 0; }
configure:4379: checking for extra includes
configure:4410: checking for extra libs
configure:4444: checking for libz
configure:4470: gcc -o conftest -O2 conftest.c -lz 1>&5
configure:4500: checking for X
configure:4539: gcc -E conftest.c >/dev/null 2>conftest.out
configure:4615: gcc -o conftest -O2 conftest.c -lXt 1>&5
/usr/i386-slackware-linux/bin/ld: cannot find -lXt
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 4608 "configure"
#include "confdefs.h"

int main() {
XtMalloc()
; return 0; }
configure:4786: checking for IceConnectionNumber in -lICE
configure:4805: gcc -o conftest -O2 -L/usr/X11R6/lib conftest.c -lICE 1>&5
configure:4834: checking for libXext
configure:4857: gcc -o conftest -O2 -L/usr/X11R6/lib conftest.c -lXext -lX11 1>&5
configure:4945: checking for libpng
configure:4975: gcc -o conftest -O2 -I/usr/X11R6/include conftest.c -L/usr/X11R6/lib -lpng -lz -lm -lX11 1>&5
configure:5007: checking for libjpeg6b
configure:5045: gcc -o conftest -O2 -I/usr/X11R6/include conftest.c -L/usr/X11R6/lib -ljpeg6b -lm 1>&5
/usr/i386-slackware-linux/bin/ld: cannot find -ljpeg6b
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 5024 "configure"
#include "confdefs.h"
/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error. */
struct jpeg_decompress_struct;
typedef struct jpeg_decompress_struct * j_decompress_ptr;
typedef int size_t;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
    void jpeg_CreateDecompress(j_decompress_ptr cinfo,
                                    int version, size_t structsize);
#ifdef __cplusplus
}
#endif
/* We use char because int might match the return type of a gcc2
    builtin and then its argument prototype would still apply. */

int main() {
jpeg_CreateDecompress(0L, 0, 0);
; return 0; }
configure:5068: checking for libjpeg
configure:5106: gcc -o conftest -O2 -I/usr/X11R6/include conftest.c -L/usr/X11R6/lib -ljpeg -lm 1>&5
configure:5271: checking for Qt
configure:5432: rm -rf SunWS_cache; g++ -o conftest -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -Wall -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -Wno-long-long -Wnon-virtual-dtor -fno-builtin -I/usr/lib/qt/include -I/usr/X11R6/include -L/usr/lib/qt/lib -L/usr/X11R6/lib conftest.C -lqt -lpng -lz -lm -ljpeg -lXext -lX11 -lSM -lICE 1>&5
conftest.C: In function `int main()':
conftest.C:20: warning: unused variable `int magnolia'
conftest.C:15: warning: unused variable `class QStringList * t'
/usr/i386-slackware-linux/bin/ld: cannot find -lqt
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#include "confdefs.h"
#include <qglobal.h>
#include <qapplication.h>
#include <qapp.h>
#include <qobjcoll.h>
#include <qevent.h>
#include <qstring.h>
#include <qstyle.h>
#include <qiconview.h>
#if ! (QT_VERSION >= 222)
#error 1
#endif

int main() {
    QStringList *t = new QStringList();
    QIconView iv(0);
    iv.setWordWrapIconText(false);
    QString s;
    s.setLatin1("Elvis is alive", 14);
    int magnolia = QEvent::Speech; /* new in 2.2 beta2 */
    return 0;
}To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.5 : pią 03 sty 2003 - 19:12:42 CET

Wyprawa Shackleton 2014