(no subject)


Autor: nieznajoma (nieznajomamail_at_poczta.fm)
Data: pon 08 lip 2002 - 20:34:00 CEST


Zainstalowałem sobie zipslacka (bo nie muszę partycji żadnej robić a i
miejsca na to nie mam aby pełną wersje) doinstalować chciałem x window wiec
z płyty instalacyjne slakware z katalogu x1 przegrałem wsio do
/usr/local/src i poleceniem pkgtool zainstalowałem wszystkie pakiety.
Następnie przystąpiłem do konfiguracji x window poleceniem xf86config.
Konfiguracje jakoś przebrnołem ale coś zje.. bo jak chce uruchoomić startx
wypisuje mi błąd. Listing logu umieszczam na dole. Mam karte geforce 2 MX
400, monitor LG flatron 795FT plus, myszka microsoft 2 przyciski + scroll,
klawiatura microsoft ergonom PROSZĘ O POMOC W SKONFIGUROWANIU X WINDOW.

Oto listing:
XFree86 Version 4.1.0 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6510)
Release Date: 2 June 2001
If the server is older than 6-12 months, or if your card is
newer than the above date, look for a newer version before
reporting problems. (See http://www.XFree86.Org/FAQ)
Build Operating System: Linux 2.2.19 i686 [ELF]
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Mon Jul 8 19:30:41 2002
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) | |-->Monitor "My Monitor"
(**) | |-->Device "VESA Framebuffer"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc101"
(**) XKB: model: "pc101"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) XKB: layout: "us"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) FontPath set to
"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/l
ib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/
X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/,/usr/X11R6/lib/X
11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) using VT number 7

(WW) Cannot open APM
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.1
XFree86 Video Driver: 0.4
XFree86 XInput driver : 0.2
XFree86 Server Extension : 0.1
XFree86 Font Renderer : 0.2
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.2
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 0.1.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,1130 card 147b,0407 rev 04 class 06,00,00 hdr
00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,1131 card 0000,0000 rev 04 class 06,04,00 hdr
01
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev 11 class 06,04,00 hdr
01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,2440 card 0000,0000 rev 11 class 06,01,00 hdr
80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,244b card 147b,0407 rev 11 class 01,01,80 hdr
00
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,2442 card 147b,0407 rev 11 class 0c,03,00 hdr
00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,2443 card 147b,0407 rev 11 class 0c,05,00 hdr
00
(II) PCI: 00:1f:4: chip 8086,2444 card 147b,0407 rev 11 class 0c,03,00 hdr
00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0110 card 1462,8826 rev b2 class 03,00,00 hdr
00
(II) PCI: 02:01:0: chip 109e,036e card 1461,0001 rev 02 class 04,00,00 hdr
80
(II) PCI: 02:01:1: chip 109e,0878 card 1461,0001 rev 02 class 04,80,00 hdr
80
(II) PCI: 02:03:0: chip 10ec,8139 card 11f6,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr
00
(II) PCI: 02:04:0: chip 1102,0002 card 1102,0020 rev 04 class 04,01,00 hdr
80
(II) PCI: 02:04:1: chip 1102,7002 card 1102,0020 rev 01 class 09,80,00 hdr
80
(II) PCI: 02:06:0: chip 1103,0004 card 1103,0001 rev 04 class 01,80,00 hdr
00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) LoadModule: "scanpci"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Module scanpci: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 0.1.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
(II) UnloadModule: "scanpci"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (-1,0,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
[0] -1 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0xdc000000 - 0xddffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,2), BCTRL: 0x06 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0x00009c00 - 0x00009cff (0x100) IX[B]
[4] -1 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
[5] -1 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
[6] -1 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[7] -1 0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0xde000000 - 0xdfffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1 0xe0000000 - 0xe00fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus -1 I/O range:
(II) Bus -1 non-prefetchable memory range:
(II) Bus -1 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(1:0:0) NVidia GeForce2 MX rev 178, Mem @ 0xdc000000/24,
0xd0000000/27
(--) PCI: (2:1:0) BrookTree unknown chipset (0x036e) rev 2, Mem @
0xe0000000/12
(II) Addressable bus resource ranges are
[0] -1 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
[1] -1 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[6] -1 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0xdf000000 - 0xdfffffff (0x1000000) MX[B]E
[1] -1 0xe0001000 - 0xe0001fff (0x1000) MX[B]E
[2] -1 0xd8000000 - 0xdbffffff (0x4000000) MX[B]E
[3] -1 0xe0000000 - 0xe0000fff (0x1000) MX[B](B)
[4] -1 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[5] -1 0xdc000000 - 0xdcffffff (0x1000000) MX[B](B)
[6] -1 0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]E
[7] -1 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]E
[8] -1 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]E
[9] -1 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]E
[10] -1 0x00009c00 - 0x00009cff (0x100) IX[B]E
[11] -1 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B]E
[12] -1 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]E
[13] -1 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B]E
[14] -1 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX[B]E
[15] -1 0x00005000 - 0x000050ff (0x100) IX[B]E
[16] -1 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]E
[17] -1 0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]E
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
[0] -1 0xdf000000 - 0xdfffffff (0x1000000) MX[B]E
[1] -1 0xe0001000 - 0xe0001fff (0x1000) MX[B]E
[2] -1 0xd8000000 - 0xdbffffff (0x4000000) MX[B]E
[3] -1 0xe0000000 - 0xe0000fff (0x1000) MX[B](B)
[4] -1 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[5] -1 0xdc000000 - 0xdcffffff (0x1000000) MX[B](B)
[6] -1 0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]E
[7] -1 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]E
[8] -1 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]E
[9] -1 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]E
[10] -1 0x00009c00 - 0x00009cff (0x100) IX[B]E
[11] -1 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B]E
[12] -1 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]E
[13] -1 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B]E
[14] -1 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX[B]E
[15] -1 0x00005000 - 0x000050ff (0x100) IX[B]E
[16] -1 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]E
[17] -1 0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]E
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
[0] -1 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[6] -1 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) All system resource ranges:
[0] -1 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0xdf000000 - 0xdfffffff (0x1000000) MX[B]E
[6] -1 0xe0001000 - 0xe0001fff (0x1000) MX[B]E
[7] -1 0xd8000000 - 0xdbffffff (0x4000000) MX[B]E
[8] -1 0xe0000000 - 0xe0000fff (0x1000) MX[B](B)
[9] -1 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[10] -1 0xdc000000 - 0xdcffffff (0x1000000) MX[B](B)
[11] -1 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[12] -1 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]E
[14] -1 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]E
[15] -1 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]E
[16] -1 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]E
[17] -1 0x00009c00 - 0x00009cff (0x100) IX[B]E
[18] -1 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B]E
[19] -1 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]E
[20] -1 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B]E
[21] -1 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX[B]E
[22] -1 0x00005000 - 0x000050ff (0x100) IX[B]E
[23] -1 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]E
[24] -1 0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]E
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Server Extension
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Server Extension
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 1.1.9
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.2
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "speedo"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.2
(II) Loading font Speedo
(II) LoadModule: "fbdev"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/fbdev_drv.o
(II) Module fbdev: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 0.1.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.2
(II) FBDev: driver for framebuffer: fbdev, afb
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
(II) Module fbdevhw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0, module version = 0.0.2
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
(EE) No devices detected.

Fatal server error:
no screens found

When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to xfree86_at_xfree86.org.To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.5 : pią 03 sty 2003 - 19:12:38 CET

Wyprawa Shackleton 2014